Szintézis Informatikai Zrt., Győr, Tihanyi Árpád u. 2. alatti épületének energetikai fejlesztése

A projekt célja a a primer energia felhasználás csökkentésén és a megújuló energiaforrás-felhasználás növelésén keresztül, mind az épület fenntarthatóságának javítása, mind pedig az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása. Ezzel hozzájárulva a globális erőfeszítésekhez. A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez. A globális célok teljesülésének elősegítése mellett az épület üzemeltetési költségeinek csökkentésével a támogatásigénylő gazdasági társaság a megtakarított összeget a termelési rendszerének innovatív fejlesztésére fordíthatja, ezáltal javítva a gazdasági teljesítőképességét, vagy akár új munkahelyek megteremtésével több embernek biztosít foglalkoztatást.

A projektben elérni kíván célok megvalósításához két részben kerül megvalósításra a fejlesztés:

1. Energiahatékonysági intézkedés megvalósítása: A jelenlegi nyílászárók korszerű (tetszés szerint fa, PVC vagy fém) keretszerkezetű, 4-16-4 mm E-LOW bevonat + argongáz üveg réteg felépítésű nyílászárókra történő cseréje. Az épület nyílászáró szerkezeteinek többsége jelenleg nem felel meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott értékeknek. A rendelt által előírt hőátbocsátási tényező 1,60 [W/m2K], míg a nyílászárók hőátbocsátási tényezője 2,40 [W/m2K], melyet a korszerűbb szerkezetek már teljesítenek. Az épület nyári hővédelmének biztosítása céljából továbbá telepítésre kerül egy árnyékoló rendszer, melynek használatával csökkenthető az épület hűtésiére fordított villamosenergia felhasználás.

2. Megújuló energia termelés: A fosszilis energiahordozóból előállított áram felhasználásának csökkentésére telepíteni tervezünk egy 43,5 kW-os napelemes rendszert, mely éves szinten 51 740 kWh kapacitással hozzájárul az épület villamosenergia igényének a kielégítéshez.

Ezen energetikai korszerűsítésekkel épület a jelenlegi DD energetikai minőség szerinti besorolásból a CC energetikai minőség szerinti besorolásba kerül át.