Rugalmas foglalkoztatás kialakítása a Szintézis Informatikai Zrt-nél

A kedvezményezett neve: Szintézis Informatikai Zárkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatás kialakítása a Szintézis Informatikai Zrt-nél”

A szerződött támogatás összege: 11 610 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A vállalati átvilágítás során két fő problémakör feltárása történt meg. Jelenleg is rugalmasan kezeljük a fix munkaidőt, munkavállalóink napközbe el tudják intézni az ügyeiket, családias kultúrát alakítottunk ki, melyben működik a munkaidő csúsztatási rendszer. A problémák feltárása után alapos felmérés történt vállalkozásunknál, vezetői interjúkon, munkatársi beszélgetéseken, workshopokon, dokumentum elemzéseken, kérdőíves lekérdezéseken keresztül. A felmérések eredménye által arra jutottunk, hogy szervezeti struktúránk átalakítása szükséges a szervezeti hatékonyság növelése érdekében.

A projekt eredményeként 4 rugalmas foglalkoztatási típust szeretnénk bevezetni, egyrészt lehetővé tennénk a távmunkában való foglalkoztatást, másrészt a kötetlen munkaidőben, részmunkaidőben, munkaidőkeretben történő foglalkoztatást. A programba 13 fő munkavállalót kívánunk bevonni, 1 fő részmunkaidőben, 1 fő távmunkában, 6 fő munkaidőkeretben, valamint 5 fő kötetlen munkarendben fog dolgozni. Az átszervezés egyik munkavállalónkat sem fogja hátrányosan érinteni. A projekt keretében a programban résztvevő munkavállalók, vezetők fognak részt venni a munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési, és humán erőforrás- fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadásokon.

A munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés keretében az alábbi képzések kerülnek megvalósításra: Vezetői kompetencia fejlesztés, Vezetői érzékenyítés, Belső kommunikáció javítása, Belső folyamatok (értéklánc) fejlesztése és azok rögzítése, Vállalati image/ munkáltatói brand építése. A munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés keretében az alábbi képzések kerülnek megvalósításra: Belső folyamatok (értéklánc) fejlesztése és azok rögzítése, Vállalati image/munkáltatói brand építése. A projekt célja a munka és magánélet összehangolása.

Az átvilágítási terv alapján az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani: Az átszervezés során felülvizsgáljuk és újra írjuk a jogi és HR dokumentációnkat. Szabályoznunk szükséges a távmunka alkalmazásának kereteit, a vezetőket is felkészíteni az új foglalkoztatási forma bevezetésére. A fejlesztés hozzájárul a vállalati munkaszervezeti kultúra javításához, valamint a munka és magánélet összehangolásához. Célunk, hogy munkavállalóink számára biztosított megfelelő munkakörülményekkel, munkafeltételekkel biztosítani tudjuk elégedettségüket.

A projekt befejezési dátuma: 2018.05.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00281