Innovativ hálózatkutatás a közösségi közlekedés információi alapján 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Szintézis Informatikai Zrt. a Kecskeméti Főiskolával közösen alkotott konzorciumban, egy intelligens tájékoztató rendszer megtervezését, megvalósítását végezte el. Az elnyert támogatás összege közel 396 millió forint. A projekt összköltsége meghaladta az 500 millió forintot,

A projekt alapgondolata az volt, hogyan lehet a meglévő infrastruktúrát optimálisan kihasználni és növelni a közlekedők kényelmét. A GOP-1.1.1-11-2012-0173 azonosítószámú pályázat keretein belül a konzorcium, erre a feladatra vállalkozott.

A rendszer két főbb feladatot lát el: Egyrészt a tájékoztató rendszer a városi közlekedés szervezők munkáját aktívan segíti. Az összegyűjtött adatok alapján a kezelők részére folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy a városban milyen események zajlanak és ennek tükrében milyen módosításokat szükséges végrehajtani a közlekedésben annak érdekében, hogy a közlekedés gördülékenyebb legyen.

A tájékoztató rendszer kiszámítja az előre tudható programok esetén az ideális megoldást a közlekedés optimalizálásához, amelyet a kezelő tudtára hoz az esemény bekövetkezését megelőzően. Az utak állapotáról is folyamatos tájékoztatást nyújt a rendszer, ami elősegíti az útfelújítások tervezését. Ezen felül a kezelőknek lehetősége van a rendszerben visszamenőleg is adatokat elemezni. Másrészt a tájékoztató rendszer a felhasználókat (lakosság, vállalkozások) kiszolgálja ki.

A rendszer által nyújtott rögzített események (felvonulás, rendezvény, karambol) során módosult utazási információkat teszünk közzé, hogy a felhasználók már az utazás megkezdését megelőzően is tudjanak tájékozódni, ezzel is elősegítve a hatékonyabb városi közlekedést.

A projekt 2012.10.01-én elindult és 2014. június 30-én zárult.

KORÁBBAN KÖZZÉTETT HÍR

A projektünkben kifejlesztünk egy olyan innovatív intelligens közlekedési keretrendszert, ami képes modellezni, értékelni és előre jelezni egy adott úthálózat (pld. egy település úthálózata) közúti és forgalmi állapotait mind egyedi trigger eseményeket, mind a szezonális hatásokat, hosszútávon a változások figyelembe vételével.[/

A magán és közösségi közlekedés generálta forgalom szabályozásának fő kérdése, hogy hogyan lehet a meglévő infrastruktúrát optimálisan kihasználni és növelni a közlekedők kényelmét. Ehhez olyan modell kifejlesztésére van szükség, ami definiálja a forgalmat befolyásoló hatásokat, azokat dinamikusan leképezi, elemzi és előrejelzi. Nem az adatok felmerülésekor az elemzés, hanem a hosszú távon keletkező adatokból előre jelezhető irányítási funkciók megalkotása a célunk. Elméleti szempontból a forgalmat meghatározó tényezők (pl. idő, úthálózaton haladó forgalom nagysága, sebessége, a közlekedők jelenlegi és jövőbeli utazási céljai, forgalomszabályozó rendszerek működése, balesetek okozta fennakadások, az utak áteresztő képessége stb) egy hálózati rendszerben történő mozgást befolyásolnak. A tényezők adott időpillanatban való ismeretében leírható illetve meghatározható a forgalom jelenlegi állapota és létrehozható a forgalmi mátrix. A jelenlegi állapot, az utazási egységek számának és célvektorok ismeretében számíthatóvá válnak a jövőbeli állapotok is. Célunk egy adatstruktúra és modellezési keretrendszer kifejlesztése, és a forgalmat befolyásoló tényezők definiálása és paraméterezése illetve egy olyan módszertan kialakítása, melynek használatával egy már meglévő, real-time adatfolyamot biztosító rendszer kiegészíthetővé válik előrejelző, hibajavító, hibaelhárító modullal is. Ez a megoldás a jelenlegi adaptív rendszerek kezdeti érték problémájára lesz hivatott értéket megadni.

A projekt zárás tervezett időpontja:

2014.03.31.

Konzorciumi Partner:

Kecskeméti Főiskola

GOP-1.1.1-11-2012-0173

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Referenciák