Mit jelent a felhő az IT-ban?

A Google definíciója szerint: A “cloud computing” hosztolt alkalmazások és platformok összessége, melyek megosztott infrastruktúrára épülnek és webes felületen keresztül érhetők el.

Mit értünk valójában a “cloud computing” kifejezés alatt?


A cloud computing üzleti megoldásokat szolgáltat - “as a Service (aaS)” – IT szakemberek és üzletemberek számára:
  • IaaS (Infrastructure as a Service) : Infrastruktúra mint szolgáltatás
  • PaaS (Platform as a Service): Platform mint szolgáltatás
  • SaaS (Software as a Service): Szoftver megoldások, alkalmazások mint szolgáltatás

Publikus vagy Privát Felhő?


A

publikus felhő

az, ahol az infrastruktúra erőforrásait, és/illetve a rajta fut, megoldásokat minden korlátozás nélkül bárki előfizetheti és bármilyen publikus internet oldalról képes azt használni.

A

privát felhőn

olyan virtualizált infrastruktúrát értünk, melyet adott vállalaton belül a felelős IT szakemberek kezelnek.